Tereny Inwestycyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Image Lodz Special Economic Zone
Joint Stock Co.

22G Tymienieckiego Street
90-349 Łódź, Poland
email: info@sse.lodz.pl
tel. (+48) 42 676 27 53
(+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55
Legend