Tereny Inwestycyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Image Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź
email: info@sse.lodz.pl
tel. (+48) 42 676 27 53
(+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55
Legenda